kontakt
download
o nás
domů
www.symos.cz
Soundplan essential
SoundPLAN essential verze 3.0

Většina simulací zabývajících se hlukem v okolí pozemních komunikací jsou malé až střední projekty, kladoucí důraz na legislativní faktory plánované cesty, nebo rozšíření průmyslového objektu. Tyto projekty nutně nevyžadují stejnou komplexnost jaká je nabízena u kompletní plné verze modelujících softwarů jako je SoundPLAN. Naopak software pro tyto menší projekty musí být navržen tak aby rychle zpracoval data pomocí importu nebo aby digitalizoval důležitá data z letecké mapy, nebo rastrového obrázku daného místa. Výsledky musí být získány rychle, bez zbytečného formátování, ale přitom stále dost přizpůsobitelné, dle profilu Vaší společnosti, pro kvalitní reprezentaci.


SoundPLAN essential balíček je nyní k dostání ve verzi 2.0, kombinuje sílu kalkulačního jádra programu SoundPLAN se zjednodušeným datovým editorem, dovolujícím rychlou a snadnou modelaci. K naučení stačí minuty, ale stále je to silný nástroj umožňující vymodelovat většinu zadaných prací. Pokud je Váš projekt menšího měřítka, v rámci jedné továrny, nebo několika dopravních cest, tak je essential balíček SoundPLAN vhodněji použitelný, než program určený k práci s rozměrnými projekty (např. v rámci celého státu).
Vkládání dat je proto zjednodušeno, ale díky importovacímu rozhraní, 2D/3D zobrazování modelu a standartu dynamického vyhledávání program nabízí sále dostatečnou flexibilitu pro vytvo?ení hlukového modelu, připravenému k tisku. Struktura dat je stejná jako u plné verze, díky tomu není nutnost data převádět v případě, že budete potřebovat rozšířit program a vypracovat rozsáhlejší projekt na modelování hlukového znečištění.

SoundPLAN essential 3.0 nabízí:
-    Silniční / železniční  /industriální výpočty
-    Standardy pozemních komunikací: RLS 90/VBUS/TNM/NMPB/CoRTN Leq/CoRTN L10/   Ruské silnice/
-    Železniční Standardy: Schall03/VBUSch/RMR 2002/CoRRN/Francouzské železnice/  Ruské železnice
-    Industriální standardy: ISO9613 / BS 5228
-    Importovací rozhraní
-    Vkládání dat z bitových map
-    Triangulovaný digitální zemní model, jako nivelační báze pro výpočty dopadu v různých výškách
-    Výpočty pro jednotlivé přijímače
-    Výpočty hlukových vrstevnic
-    Výpočty měižkových hlukových map
-    Přímá práce s dvěmi variantami: s / bez kontroly úrovně hluku
-    Plná dokumentace ve formátu tabulky

-    Předefinovaná grafika pro mřížkové hlukové mapy a výpočty hlukových "vrstevnic".

Mnoho malých zlepšení byla provedeno v celém programu.
SoundPLAN essential nabízí vše výše uvedené a další, za poloviční cenu oproti Start-setu z plné verze programu. V případě zájmu o více informací, trial verzi, nebo přímo nabídky zmíněného produktu můžete kontaktovat: symos@symos.cz.


Soundplan logo
 Pro více informací v angličtině / němčině klikněte na SoundPLAN logo